Select Language : English

Americas

Brazil: English / 日本語 / Português do Brasil
United States: English

Europe, Middle East, Africa (EMEA)

EMEA:
(Belgium, France, Germany, Netherlands, Spain, United Arab Emirates, United Kingdom)
English / 日本語 / Español / Deutsch / Français
Russia: English / 日本語 / русский

Asia Pacific

Japan(Business): English / 日本語
Japan(Residential): English / 日本語
Australia(NTT Com ICT Solutions): English
Mainland China: English / 日本語 / 簡體中文
Hong Kong & Macao: English / 日本語 / 繁体中文 / 簡體中文
India: English / 日本語
Indonesia: English
Korea: English / 日本語 / 한국어
Malaysia: English
Philippines(DTSI): English
Singapore: English / 日本語
Taiwan: English / 日本語 / 繁体中文
Thailand: English / 日本語
Vietnam: English / 日本語

Private Cloud สำหรับธุรกิจและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ก่อนตัดสินใจเลือกใช้งานคลาวด์ ผู้ใช้งานควรเปรียบเทียบ
ข้อดี-ข้อเสียของ Private Cloud และ Public Cloud เสียก่อน

[ March 7, 2019 ]

เเหตุใดจึงเลือกPrivate Cloud:

Private Cloud เป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ต้องการความหยืดหยุ่น และมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและรวมถึงการควบคุมจัดการการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละบริษัทมีความต้องการและข้อกำหนดที่เป็นของตัวเอง อีกทั้งยังไม่มีโซลูชันใดในโลกสามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้ในนัดเดียว ทำให้ Public Cloud ซึ่งเป็นโซลูชันที่มีความยืดหยุ่นสูงจึงทำให้ทุกคุณลักษณะที่บริษัทต้องการสามารถเป็นจริงได้

ข้อเสียของ Public Cloud:

ทางเลือกโซลูชันแบบพร้อมสรรพทำใหPublic Cloud เป็นที่สนใจของผู้ใช้ ด้วยความสามารถในการปรับขยายที่สูง ทำให้เกือบแทบทุกระบบสามารถทำงานบนบริการPublic Cloud ได้ แต่อย่างไรก็ตาม Public Cloud ก็มีด้านลบ เพราะถูกบริหารจัดการและควบคุมโดยบริษัทบุคคลที่สามผู้เป็นเจ้าของ และทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดการตามระเบียบของบริษัทดังกล่าว ซึ่งก็หมายความว่า Public Cloud นั้นเป็นระบบกล่องดำและคุณอาจจะไม่สามารถควบคุมปัญหาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือความล้มเหลวขนาดใหญ่ได้

สำหรับบางบริษัทที่จำเป็นต้องควบคุมจัดการระบบทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริษัททำงานกับลูกค้าที่มีความอ่อนไหวทางข้อมูล เช่น ลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ ในกรณีเหล่านี้การให้บริการบน Private Cloud จะมีความเหมาะสมมากกว่า

Private Cloud นั้นยากที่จะสร้างขึ้นและรวมถึงการบำรุงรักษา:

แม้ว่าPrivate Cloud จะให้มีความหยืดหยุ่นสูง แต่ก็มีข้อเสียอยู่ด้วยเช่นกัน

- Private Cloud ต้องบริหารจัดการทั้งระบบ
คลาวด์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันของซอฟต์แวร์และมิดเดิลแวร์ อาทิ ไฮเปอร์ไวเซอร์, ระบบคิวข้อความ(Message Queue), ข้อมูลพื้นฐาน(Database), เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการ UI, โซลูชันเครือข่าย (Network Solution), โซลูชันการจัดเก็บ(Storage Solution) และอื่น ๆ โดยองค์ประกอบทั้งหมดจะต้องถูกเฝ้าสังเกตและควบคุมเพื่อให้คลาวด์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

- จะต้องมีการวางแผนในการสร้าง Private Cloud
แม้ว่าPrivate Cloud สามารถให้บริการและแก้ปัญหาระดับสูงแก่ผู้ใช้ปลายทาง และดูเหมือนไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ แต่สุดท้ายแล้วมันก็ทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในศูนย์ข้อมูล(Data Center) ซึ่งการกำหนดขนาดของอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและความจุของPrivate Cloud อีกทั้งความน่าเชื่อถือของศูนย์ข้อมูลก็มีความสัมพันธ์กับความเสถียรของ Private Cloud ด้วย

โซลูชันPrivate Cloud ของ NTT Communications สามารถช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้
โซลูชัน Private Cloud ของ NTT Com จะช่วยจัดสรรระบบให้มีความพร้อมสำหรับธุรกิจในการเริ่มใช้งาน สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้งานร่วมกับโซลูชันของ VMware ซึ่งแต่ละ Private Cloud นั้นจะถูกพัฒนาสเปกขึ้นตามความต้องการใช้งานของแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกัน

คลาวด์ส่วนตัวพร้อมกับการติดตั้ง VMware

เราสามารถติดตั้งPrivate Cloud ทั้งหมดไว้ในศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานของ NTT Com ที่ผ่านการรับรองและมาตรฐานสากลและการันตีด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบPrivate Cloud พร้อมกับบริการบริหารจัดการด้าน IT ที่หลากหลายที่ซึ่งพร้อมเติมเต็มความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
และระบบ Private Cloud จะช่วยให้สามารถต่อยอดบริการไปสู่การทำ Hybrid Cloud เพื่อเชื่อมต่อกับ Public Cloud ระดับชั้นนำทั่วโลกได้อย่างราบรื่น

องค์ประกอบโซลูชัน Private Cloud ของ NTT Communications

Tips: Thailand

ชื่อ นายธนวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์และบริการ

Private Cloud ที่มาพร้อมกับ Managed Service รวมถึงบริการอื่น ๆ ภายใต้รูปแบบ One-Stop-Shop และความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจที่หลากหลาย ก็สามารช่วยองค์กรในการดำเนินธุรกิจ และหันไปให้ความสำคัญกับการวางกลยุทธ์ของบริษัท และระบบการทำงาน ทั้งยังไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุนจำนวนมหาศาลกับโครงสร้างทางไอที

บริการที่เกี่ยวข้อง

Cloud Management Platform(CMP)

Cloud Management Platform(CMP) บริการเพื่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมคลาวด์ในรูปแบบต่าง ด้วยเมนูบริการที่หลากหลาย.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

คลาวด์ลูกผสม

การกำจัดขอบเขตของการบริหารจัดการ = เพิ่มประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในบริษัทด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Private Cloud สำหรับธุรกิจและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลของบริษัทคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยหรือเปล่า?

ใครที่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ดี?

การควบคุมเครือข่ายที่ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ

แชร์และรักษาความปลอดภัยในการทำงานแบบจำลอง 3D ได้อย่างหมดห่วง

การกำจัดขอบเขตของการบริหารจัดการ = เพิ่มประสิทธิภาพ

คอลัมน์ความปลอดภัย

การบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กรด้วยตัวเองอาจไม่ใช่เรื่องง่าย

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการด้านความปลอดภัยไซเบอร์

แนวโน้มความปลอดภัยด้าน ICT เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2017 กับการโจมตีแบบใหม่ ภัยคุกคามแบบใหม่ และสิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การออกแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับยุคใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

คิดถึงปัญหาที่แผนกระบบสารสนเทศแบกรับอยู่และแนวทางแก้ไข

[ครั้งที่ 1] ทำให้เครือข่ายเกิดความเหมาะสม

[ครั้งที่ 2] การดูแลระบบเครือข่าย

[ครั้งที่ 3] การโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์(Server Migration)

[ครั้งที่ 4] ระบบเครือข่ายเสมือนจริง (Network Virtualization)

[ครั้งที่ 5] แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

Back to Top